Jak obliczyć wzrost dziecka – sprawdź, jaki wzrost może mieć Twoje dziecko!

Mam mierzy wzrost córki

Jak obliczyć wzrost dziecka? Jest na to prosty wzór. Jego wynik podaje z pewnym przybliżeniem, ile centymetrów będzie miało Twoje dziecko, gdy dorośnie. Ze sposobu na poznanie przyszłego wzrostu dziecka korzystają nie tylko pediatrzy, lecz także zaciekawieni rodzice. Jesteś jednym z nich? Przeczytaj, jak obliczyć wzrost dziecka!

Mam mierzy wzrost córki

Jak obliczyć wzrost dziecka, znając wzrost rodziców?

Istnieje wiele sposobów pokazujących, jak obliczyć wzrost dziecka. Najprostszym i najczęściej stosowanym jest metoda opierająca się na wzroście rodziców. To dwa wzory, które różnią się w zależności od płci potomka. W przypadku obliczania prawdopodobnego wzrostu syna należy dodać liczbę 13 do sumy wzrostu obojga rodziców, w przypadku córki tę liczbę trzeba odjąć. Otrzymany wynik każdorazowo dzielimy przez 2.

  • (wzrost mamy + wzrost taty [cm] – 13) / 2 = wzrost dorosłej córki
  • (wzrost mamy + wzrost taty [cm] + 13) / 2 = wzrost dorosłego syna

Jak obliczyć wzrost dziecka z długości ciała 2-latka?

Inną metodą przewidywania ostatecznego wzrostu dziecka jest zmierzenie potomka dokładnie w dniu jego 2. urodzin i pomnożenie długości jego ciała przez 2. Podobno jest to bardzo miarodajny sposób, aby sprawdzić, czy syn lub córka będą wysocy lub niscy. Niestety, nie ma dowodów naukowych, które by to potwierdzały. Mimo wszystko, jeśli jesteście rodzicami malucha, który za chwilę skończy 2-latka, możecie spróbować przewidzieć jego przyszły wzrost, a za kilkanaście lat sprawdzić prawdziwość tej metody!

Jak obliczyć wzrost dziecka na podstawie wieku kostnego?

Jeszcze innym sposobem jest obliczenie wskaźnika wzrostu ostatecznego (PAH, ang. predicted adult height) na podstawie wieku kostnego dziecka oraz tabel Bayleya i Pineau. To metoda wysoce specjalistyczna – wiek kostny określa radiolog, który ocenia zdjęcie RTG pacjenta. Prawdopodobny wzrost końcowy ustala najczęściej endokrynolog, sprawdzając, czy wiek kostny zgadza się z tym metrycznym. Jest to szczególnie przydatne narzędzie diagnostyczne, kiedy pojawia się podejrzenie wystąpienia zaburzeń wzrostu dziecka.

Co decyduje o prawidłowym wzroście dziecka?

Dziecko rośnie stale od początku życia płodowego do osiągnięcia 21. roku życia, a w ciągu tego wieloetapowego procesu przemian wpływa na niego, poza genetyką, także środowisko, w którym żyje. Poza uwarunkowaniami genetycznymi, na wzrost człowieka mają wpływ: sposób odżywiania się, mikroklimat, zapewnienie odpowiedniej ilości snu oraz aktywności fizycznej. Do monitorowania prawidłowego wzrostu dziecka służą siatki centylowe, na których sukcesywnie zaznacza się zmiany wartości długości ciała. Jeśli pojawiają się zbyt duże dysproporcje między poszczególnymi pomiarami (szybka zmiana o co najmniej jeden tzw. kanał centylowy), warto skonsultować się z lekarzem, aby jak najwcześniej przeciwdziałać ewentualnym nieprawidłowościom rozwojowym.

Pytanie, jaki wzrost osiągnie dziecko w przyszłości, nurtuje bardzo wielu rodziców, szczególnie tych, których pociechy są niskie. Na szczęście istnieje kilka sposobów prognozowania, pozwalających odsłonić nieco tę tajemnicę. Należy jednak pamiętać, że wszelkie wzory mają swoje ograniczenia, a ponadto nie biorą pod uwagę czynników zewnętrznych, które w ogromnym stopniu wpływają na tempo i jakość rozwoju człowieka.