Kalendarz szczepień – sprawdź, kiedy należy zaszczepić dziecko

Przestraszona dziewczynka zasłania twarz podczas szczepienia

Szczepienia to jeden z najskuteczniejszych sposobów wspierania odporności, a tym samym prewencja wielu poważnych chorób, które mogą zagrażać nie tylko zdrowiu, lecz także życiu. Co zatem warto wiedzieć na temat tzw. kalendarza szczepień?

Przestraszona dziewczynka zasłania twarz podczas szczepienia

Szczepienia ochronne w Polsce

Szczepienia ochronne wprowadzono już w XIX wieku. Był to milowy krok w kierunku zmniejszenia zachorowalności, a nawet wyeliminowania niektórych chorób zakaźnych – zarówno wśród dzieci, jak i dorosłych (przyjmuje się, że co najmniej 95 proc. zaszczepionej populacji pozwala osiągnąć odporność populacyjną). Na jakiej zasadzie to działa? Jeśli organizm dostaje szczepionkę, zaczyna produkować przeciwciała i komórki odpornościowe w odniesieniu do danego patogenu.

Jeśli chodzi o szczepienia obowiązkowe, w Polsce zaczęto je stosować kilkadziesiąt lat temu. Podstawowym dokumentem, który w naszym kraju określa zakres owych szczepień, jest komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego. Co roku wydaje on zaktualizowany Program Szczepień Ochronnych, który nazywamy właśnie kalendarzem szczepień. Określa on szczepienia dla dzieci i młodzieży (do 19. roku życia), które odpowiednio rozpisano według wieku. Znajdziemy tam także szczepienia zalecane oraz szczepienia obowiązkowe dla osób, które w związku z wykonywanym zawodem są szczególnie narażone na różnego rodzaju zakażenia (np. personel medyczny). Co ważne:

 • szczepienia obowiązkowe – są realizowane bezpłatnie w zakresie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego,
 • szczepienia zalecane – rozszerzają zakres ochronny lub ograniczają ilość zastrzyków. Nie są jednak finansowane z budżetu państwa. Można je wykupić po wystawieniu odpowiedniej recepty przez lekarza.

Szczepienia obowiązkowe w Polsce:

 • przeciw błonicy,
 • krztuścowi,
 • gruźlicy,
 • poliomyelitis (tj. polio, ostre nagminne porażenie dziecięce lub inaczej choroba Heinego-Medina),
 • odrze,
 • śwince,
 • różyczce,
 • tężcowi,
 • wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (WZW B),
 • pneumokokom (Streptococcus pneumoniae),
 • Haemophilus influenzae typu B (HiB),
 • rotawirusom – szczepienie to dołącza do listy obowiązkowych od 2021 roku. Bezpłatnymi szczepieniami przeciwko rotawirusom zostaną objęte wszystkie dzieci urodzone po 31.12.2020 r. (szczepienie będzie podawane w okresie 6.-32. tydzień życia).

Kalendarz szczepień

 • Pierwsze 24 godziny po urodzeniu – szczepienie przeciw gruźlicy oraz wirusowemu zapaleniu wątroby typu B – WZW B (pierwsza dawka szczepienia podstawowego).
 • 2. miesiąc życia (po 6. tygodniu) – szczepienie przeciw WZW B (druga dawka szczepienia podstawowego); przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi, która jest szczepionką skojarzoną, tzw. DTP (pierwsza dawka szczepienia podstawowego); przeciw inwazyjnym zakażeniom Heamophilus influenzae typu B (pierwsza dawka szczepienia podstawowego) oraz przeciw inwazyjnym zakażeniom Streptococcus pneumoniae (pierwsza dawka szczepienia podstawowego).
 • 4. miesiąc życia (po 14. tygodniu; po 8 tygodniach od ostatniego szczepienia) – przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi (druga dawka szczepienia podstawowego); przeciw inwazyjnym zakażeniom Heamophilus influenzae typu B (druga dawka szczepienia podstawowego); przeciw ostremu nagminnemu porażeniu dziecięcemu (pierwsza dawka szczepienia podstawowego); przeciw inwazyjnym zakażeniom Streptococcus pneumoniae (druga dawka szczepienia podstawowego).
 • 5.-6. miesiąc życia (po 8 tygodniach od ostatniego szczepienia) – przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi (trzecia dawka szczepienia podstawowego); przeciw inwazyjnym zakażeniom Heamophilus influenzae typu B (trzecia dawka szczepienia podstawowego); przeciw ostremu nagminnemu porażeniu dziecięcemu (druga dawka szczepienia podstawowego).
 • 7. miesiąc życia – przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (trzecia dawka szczepienia podstawowego).
 • 13.-15. miesiąc życia – przeciw odrze, śwince, różyczce, która jest szczepionką skojarzoną, tzw. MMR, przeciw inwazyjnym zakażeniom Streptococcus pneumoniae (trzecia dawka szczepienia podstawowego).
 • 16.-18. miesiąc życia – przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi (czwarta dawka szczepienia podstawowego); przeciw ostremu nagminnemu porażeniu dziecięcemu (trzecia dawka szczepienia podstawowego); przeciw inwazyjnym zakażeniom Heamophilus influenzae typu B (czwarta dawka szczepienia podstawowego).
 • 6. rok życia (po ukończeniu 5.) – przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi (pierwsza dawka szczepienia przypominającego); przeciw ostremu nagminnemu porażeniu dziecięcemu (szczepienie przypominające); przeciw odrze, śwince, różyczce (szczepienie przypominające).
 • 10. rok życia (po ukończeniu 9.) – przeciw odrze, śwince, różyczce (szczepienie przypominające).
 • 14. rok życia (po ukończeniu 13.) – przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi (druga dawka szczepienia przypominającego).
 • 19. rok życia (po ukończeniu 18.) – przeciw błonicy i tężcowi (trzecia dawka szczepienia przypominającego – bez szczepionki przeciwko krztuścowi).

Łatwo zauważyć, że szczególnie napięty grafik szczepień dotyczy dzieci przed ukończeniem 1. roku życia. Wiąże się to z faktem, że w tym właśnie czasie organizm ma największą umiejętność „nauki” odpowiedzi na dane antygeny i tym samym wytwarzania przeciwciał, które w kolejnych latach będą chroniły przed zachorowaniem.

Szczepionki skojarzone

Większość szczepionek określonych w Programie Szczepień Ochronnych to szczepionki pojedyncze – monowalentne. Rodzice (lub dorosłe osoby zainteresowane szczepieniem siebie bądź dziecka mogą jednak zdecydować o podaniu szczepionek skojarzonych – poliwalentnych), lecz ta decyzja musi być podjęta nie później niż w 2. miesiącu życia dziecka.

To właśnie wtedy trzeba po raz pierwszy podać szczepionkę 6w1, która ma za zadanie chronić przed: błonicą, tężcem, krztuścem, HiB, WZW B (druga dawka) oraz pneumokokami (pierwsza dawka). Kolejny raz podaje się ją w 4. miesiącu życia, następnie w 5.-6. oraz 16.-18. miesiącu – to właśnie wtedy dziecko dostaje ostatnią dawkę szczepionki 6w1.

Korzystanie z tego typu opcji pozwala ominąć wizytę w 7. miesiącu życia, która pojawia się w wyżej wspomnianej rozpisce oraz ogranicza ilość wstrzyknięć. Konieczne pozostaje jednak podanie czwartej (ostatniej) dawki szczepienia przeciw pneumokokom w 13.-15. miesiącu życia oraz pierwszej dawki szczepionki MMR (odra, świnka, różyczka) w 13.-14. miesiącu.

Szczepienia – na co warto uważać?

Co ważne, tego typu rozpiska będzie inna w przypadku dzieci urodzonych z niską masą urodzeniową (poniżej 2500 g), wcześniaków lub dzieci obarczonych różnego rodzaju chorobami czy zaburzeniami, które powinny być objęte bardziej zindywidualizowaną opieką w tym zakresie.

Warto również pamiętać, że każde dziecko przed szczepieniem jest kwalifikowane przez specjalistę. Oto lista sytuacji, które stanowią przeciwwskazania do szczepienia. Lekarz może zdecydować o jego przesunięciu, jeśli tego samego dnia:

 • występują objawy infekcji, zwłaszcza silne;
 • dziecko przyjmuje duże dawki sterydów;
 • pojawiają się niedobory w obszarze immunologicznym;
 • wystąpiła nadmierna reakcja alergiczna – wstrząs anafilaktyczny – po podaniu szczepionki w przeszłości.

Szczepienia zalecane

 • przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu A – WZW A (podaje się ją od 12. miesiąca życia),
 • wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (osoby narażone na zakażenie),
 • ospie wietrznej (od 9. miesiąca życia; co ważne, jeśli dziecko uczęszcza do żłobka lub przedszkola, jest to szczepienie obowiązkowe),
 • grypie (należy ją powtarzać co roku; podaje się ją od 6. miesiąca życia),
 • pneumokokom (dla osób urodzonych przed 01.01.2017 – od tego czasu ta szczepionka jest na liście obowiązkowych; podaje się ją od 2. miesiąca życia),
 • meningokokom (podaje się ją od 2. miesiąca życia),
 • ludzkiemu wirusowi brodawczaka – HPV (od 10. roku życia, najlepiej pomiędzy 11. a 13., chociaż można też później – do uzgodnienia z lekarzem),
 • kleszczowemu zapaleniu mózgu (można podać w 2. roku życia),
 • cholerze,
 • durowi brzusznemu,
 • wściekliźnie,
 • żółtej gorączce.

Szczepienia – warto wiedzieć!

Gruźlica

Szczepienie przeciwko tej chorobie chroni przede wszystkim przed jej najcięższymi postaciami, choć zmniejsza też ryzyko, że dziecko zachoruje na jakąkolwiek postać. Jedna dawka szczepionki, którą podaje się w ciągu pierwszych 24 godzin życia, wystarcza do wytworzenia ochrony na około 15-20 lat. Jeśli dziecko nie było zaszczepione we wskazanym terminie ani w okresie niemowlęctwa czy przedszkolnym, szczepienie w wieku szkolnym również daje dobre rezultaty.

Wirusowe zapalenie wątroby typu B

Jak wskazują niektóre dane, nawet 80-100 proc. dzieci, które były szczepione przeciwko WZW B (zgodnie ze wskazanym schematem), nie zachoruje. Co ważne, tego typu szczepienie chroni też przed pierwotnym rakiem wątroby.

Poliomyelitis (polio lub inaczej choroba Heinego-Medina)

To właśnie szczepienia są najskuteczniejszą formą ochrony przed zachorowaniem na polio. Wskazuje się, że 98-100 proc. dzieci zaszczepionych trzema dawkami inaktywowanej szczepionki przeciwko wirusowi poliomyelitis (zawiera zabite wirusy i jest stosowana domięśniowo) jest zabezpieczonych przed zachorowaniem. Zabezpieczenie to utrzymuje się najprawdopodobniej do końca życia.

Heamophilus influenzae typu B

Ta groźna bakteria może skutkować m.in. sepsą, zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych, zapaleniem płuc i innymi poważnymi chorobami. Stąd też to szczepienie jest w Polsce obowiązkowe (od 2007 roku) i jest to typ szczepionek ,,nieżywych”.

Świnka, odra, różyczka

Szczepienie przeciwko wymienionym tu chorobom odbywa się jednocześnie (szczepionka skojarzona MMR). To właśnie tego typu zabezpieczenie stanowi skuteczną i zasadniczą ochronę przed zachorowaniem – dane mówią, że 95 proc. dzieci, którym podano tego typu szczepienie ochronne (zgodnie z zaleceniami), nie zachoruje na odrę, świnkę lub różyczkę.

Błonica, krztusiec, tężec

Aktualnie panuje schemat podawania 4 dawek szczepionki przeciwko błonicy, krztuścowi i tężcowi (szczepionka skojarzona DTP) oraz 3 dawek przypominających (ostatnia – w 19. roku życia – bez szczepionki przeciw krztuścowi). Tego typu szczepionka także należy do grupy ,,nieżywych’’ – w jej skład wchodzą zabite pałeczki krztuśca oraz nieaktywne toksyny błonicy i tężca.