Strefa Dobrego Duszka - Zabawy

Pisanie/rysowanie z zamkniętymi oczami

Kategoria: W domu

Wiek: 9-12

Czego potrzeba: kartki papieru, ołówki lub kredki

 

artzkul

 

Jedna osoba mówi zdanie, a pozostałe osoby próbują je zapisać z zamkniętymi oczami.

Młodszym dzieciom można polecić rysowanie określonego przedmiotu.

Wygrywa osoba, której zdanie lub rysunek są najbardziej czytelne.

Aby utrudnić, można zasłonić oczy.