Strefa Dobrego Duszka - Zabawy

Szkoła – nowy etap w życiu dziecka i rodziców

duży

Początek szkoły, to nowy etap dla pierwszoklasisty, ale również dla jego rodziców. Dziecko zmienia środowisko i z przedszkola wkracza w nieznany świat. Przed nim same nowości – nowy budynek, nowe dzieci, nowi dorośli i nowe zadania. W tym wrażliwym okresie rodzice muszą pamiętać, aby pomóc mu łagodnie przejść tę zmianę. Przyda się także odrobina cierpliwości.

Przede wszystkim warto zadbać o to, aby rodzice wcześniej poznali szkołę, do której ma chodzić pociecha. Można zacząć od strony internetowej placówki. Koniecznie trzeba też wybrać się na dni otwarte i na spotkania dla rodziców przyszłych uczniów. Można wtedy obejrzeć szkołę, porozmawiać z nauczycielami i dyrekcją. Jeśli jest taka możliwość, warto zapisać dziecko do klasy ze znajomą koleżanką lub kolegą. Obecność bratniej duszy poprawi samopoczucie naszej pociechy.

Opowieści rodziców o własnej przygodzie ze szkołą, oglądanie zdjęć i pamiątek z tego okresu będą bardzo pomocne. Nie obawiajmy się zabrać dziecko na zakupy szkolnych przyborów. Samodzielnie wybrane przedmioty będą się dobrze kojarzyły na szkolnych zajęciach.

W pierwszym dniu roku szkolnego rodzice powinni być w szkole razem z dzieckiem. Tego dnia otrzymają najważniejsze informacje dotyczące organizacji pracy klasy i szkoły. Pozostałe tematy poruszone zostaną na pierwszym zebraniu dla rodziców niedługo po pierwszym września. Warto uczestniczyć też w pozostałych zebraniach, które będą zaplanowane na cały rok szkolny. Dobrze jest, jeśli rodzice na bieżąco utrzymują kontakt ze szkołą, rozmawiają i współpracują z nauczycielami, a wszystkie problemy wyjaśniają z wychowawcą klasy, do której chodzi ich dziecko. Dzisiejsza szkoła, to nie tylko dzieci i nauczyciele, ale także bardzo zaangażowani rodzice.

Będąc rodzicem pamiętajmy aby uczyć dziecko zasad dobrego zachowania, budowania kontaktów społecznych, systematyczności i dobrej organizacji pracy. Nie można zapomnieć, że ważnym zadaniem jest też motywowanie pociechy do nauki. Powinniśmy pamiętać, że każdy jest inny, rozwija się i nabywa umiejętności we własnym tempie. Nie należy więc oczekiwać od dziecka, że będzie od razu dobrze się zachowywało oraz wspaniale czytało, pisało i liczyło. Niektóre dzieci zdobywają te umiejętności szybciej, inne potrzebują więcej czasu i wsparcia. Najważniejsze jest szukanie mocnych stron, szlifowanie umiejętności i wspieranie w radzeniu sobie z trudnościami. A nad wszystkim powinni czuwać mądrzy, kochający i spokojni rodzice.