Strefa Dobrego Duszka - Zabawy

Rola zabawy w życiu dziecka

visolvit_artykul

Zabawa jest podstawową formą aktywności dziecka. Pojawia się w życiu młodego człowieka bardzo wcześnie, bo już wtedy gdy jako niemowlę nauczy się chwytać przedmioty i nimi operować. Z czasem zabawa staje się jego najważniejszą aktywnością. Zwykle ma to miejsce do wieku szkolnego, a nawet dłużej. Maluch szuka rozrywki i zazwyczaj nie trzeba go do niej długo namawiać. Bawi się  indywidualnie lub z innymi. Zabawy możemy podzielić na kierowane lub swobodne, a ze względu na treść mogą być: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne, ruchowe, itp. Wszystkie jednak mają ten sam cel, powinny pomagać dziecku poznawać świat, wspomagać jego wszechstronny rozwój, a także dostarczać mu przyjemnych przeżyć i radości.

Zabawa jest bardzo ważna w życiu naszych pociech. Znacząco wpływa na ich rozwój fizyczny, poznawczy, emocjonalny oraz społeczny. Pomaga kształtować umiejętności dziecka  takie jak: sprawność manualna, koordynacja wzrokowo-ruchowa, umiejętność rozpoznawania kształtów, barw, wielkości itp. Stymuluje również rozwój spostrzegania, pamięci, wyobraźni, myślenia i mowy. W trakcie bawienia się dziecko wzbogaca wiedzę o świecie i o samym sobie.  Uczy się też wyrażać swoje uczucia i rozwiązywać problemy. Udział w grach i zabawach pomaga kształtować odporność emocjonalną, uczy zachowań w sytuacjach trudnych np. podczas przegranej. Kształtuje również zdolność komunikowania się z innymi ludźmi i współdziałania, przestrzegania reguł obowiązujących w grupie czy stosowania się do zasad gier. Dziecko ma też możliwość wejścia w pewne role społeczne np. bawiąc się w dom lub sklep. Korzysta wtedy często z własnych doświadczeń i obserwacji otoczenia, a także naśladuje dorosłych. Warto przyjrzeć się wtedy, jak postrzega świat. Zabawy naszych pociech powinny być urozmaicone i nie zawsze stymulowane przez osoby dorosłe. Maluch potrzebuje czasu na swobodną rozrywkę, której będzie inicjatorem i pomysłodawcą. Najlepiej widać wtedy jego zainteresowania, potrzeby i pragnienia.

Zabawa przynosi dziecku wiele korzyści, jest narzędziem do poznawania świata i swoich możliwości. Pozwala mu uczyć się i gromadzić doświadczenia. Ważne, aby ten czas dostarczał radości i śmiechu, a także rozwijał jego zainteresowania i talenty. Włączanie się rodziców do aktywności malucha daje dziecku i opiekunom wiele satysfakcji i umacnia więź między nimi. Wspólne bawienie się pozwala często poznać potrzeby, pragnienia oraz zainteresowania pociechy oraz zrozumieć to, jak odbiera otaczający go świat i ludzi.