Strefa Dobrego Duszka - Zabawy

Jak motywować dziecko do nauki

jakmotywowacdzieckodonauki

Motywowanie dziecka do nauki powinno rozpocząć się w sposób naturalny, jeszcze zanim pójdzie do szkoły. Należy rozwijać w dziecku ciekawość świata i zachęcać je do poznawania nowych rzeczy np. poprzez wspólne czytanie, słuchanie muzyki, zwiedzanie muzeów. Elementem motywacji jest też dawanie przykładu własnym postępowaniem np. odpowiedni stosunek do zadań i obowiązków , rozwijanie swoich pasji i zainteresowań, itp. Motywowanie dziecka do nauki to także odpowiednia pomoc ze strony dorosłych w organizowaniu i planowaniu odrabiania pracy domowej poprzez:

 • zorganizowanie dziecku właściwego miejsca do nauki,
 • przyzwyczajanie do posiadania obowiązków,
 • ustalenie razem z dzieckiem zasad odrabiania pracy domowej,
 • stopniowe zwiększanie samodzielności dziecka podczas odrabiania lekcji z możliwością pomocy ze strony rodziców, gdy czegoś nie rozumie,
 • zachęcanie do samodzielnego wyszukiwania informacji przez dziecko,
 • nauczenie stosowania różnego rodzaju technik ułatwiających zapamiętywanie – podkreślanie na kolorowo, wprowadzanie symboli graficznych, wykorzystywanie skojarzeń, robienie dużych rysunków itp.
 • dzielenie pracy na etapy i robienie krótkich przerw,
 • zakończenie pracy sprawdzeniem czy wszystko zostało wykonane,
 • wdrażanie do samodzielnego spakowania przez dziecko tornistra na następny dzień.

 

Poza kwestią nauki w szkole i odrabiania prac domowych pamiętajmy również ogólnie o:

 • dawaniu wsparcia emocjonalnego,
 • wzmacnianiu osiągnięć poprzez chwalenie nawet za małe sukcesy i za wysiłek wkładany w pracę, nieporównywanie do innych dzieci,
 • spokojne reagowanie na porażki,

 

Motywacja dziecka to przede wszystkim bycie obecnym rodzicem, akceptacja, docenianie mocnych stron. Nie zapominajmy uważnie słuchać, co nasza pociecha ma nam do powiedzenia a także rozwijać w nim chęć poznawania ludzi i świata.