Strefa Dobrego Duszka - Zabawy

Jak ćwiczyć pamięć dziecka?

3

     Nauka to wyzwanie dla każdego dziecka i jego rodzica. Może się ono okazać nie do pokonania albo wręcz przeciwnie -dzięki odpowiedniemu podejściu możemy ukształtować w dziecku nawyk dobrej nauki, który stanie się również przyjemnością.

     Okres przedszkolny u dziecka to etap intensywnego rozwoju pamięci oraz wyobraźni, dlatego tak ważne jest aby rozwijać te umiejętności u dziecka już w wieku kilku lat.  Dzieci na tym etapie gromadzą ogromne zasoby doświadczeń w różnych sferach: ruchowej, emocjonalnej, społecznej i poznawczej. Kilkuletnie dzieci dysponują znakomitą pamięcią mimowolną (mechaniczną), która sprawia, że dziecko w trakcie zabawy na pozór nie interesuje się rozmową rodziców, jednak po pewnym czasie jest w stanie powtórzyć pewne słowa bądź zwroty zasłyszane w jej trakcie.

     U starszych przedszkolaków można zaobserwować rozwijającą się pamięć dowolną, która pozwala na logiczne myślenie. Jej rozwojowi sprzyjają sytuacje kiedy dziecko musi zapamiętać polecenia lub przypomnieć sobie nakazy lub zakazy. Umiejętne wykorzystanie okresu, kiedy u dziecka kształtuje się nowy rodzaj pamięci oraz myślenie abstrakcyjne jest kluczem do edukacyjnego sukcesu. Najbardziej pomocne w ćwiczeniu pamięci dowolnej są gry i zabawy dydaktyczne, mnemotechniki oraz inne zabawy kształtujące pamięć.

Piktogramy Świetnie rozwijają wyobraźnię i kreatywność, kształtują pamięć. Zabawa polega na ilustrowaniu piosenek, bajek czy wierszy. Dziecko ma za zadanie stworzyć rysunek, który oddaje daną historię – np. jeśli mamy marchewkę albo rower, mówimy dziecku nazwę, a ono ma za zadanie narysować dany przedmiot i w ten sposób uczy się jego nazwy i kształtu.
„Haki” pamięciowe Zabawa polegająca na skojarzeniach – cyfr i przedmiotów, które przypominają daną cyferkę np. 2 – łabędź, 3 – rower, 4 – krzesło, itd.
Łańcuchy skojarzeń Zabawa w skojarzenia. Dzięki nim powstają ciekawe i zabawne opowiadania. Jest to bardziej rozbudowana zabawa piktogramami, w której zadaniem dziecka jest stworzenie historii bądź łańcucha skojarzeń np. pokolorowanie określonej ilości elementów jednym kolorem i przyporządkowanie ich do danych wyrazów czy cyferek. Dodatkowo rodzic może stworzyć w zabawie pewną historię, która angażuje dziecko np. opowieść o ruchu drogowym, dzięki której dziecko łączy znaki z ich nazwami, słucha ciekawej opowieści i uczy się.
Memo Klasyczna zabawa, w której łączymy obrazki w pary. Najpierw kładziemy obrazki odwrócone, pustą stroną do góry, a następnie odwracamy je pojedynczo i szukamy takiego, który jest parą do odwróconego.
Rymowanki Uczymy dziecko krótkich wierszyków o danych sytuacjach, rzeczach czy wydarzeniach. Takie ciekawe rymowanki edukacyjne możemy odnaleźć w wielu książkach oraz w Internecie, następnie możemy powtarzać je z dziećmi.
Układanie zdań Zabawa polega na układaniu przez dziecko zdań składających się ze słów rozpoczynających się tą samą głoską.