Kontakt

Angelini Pharma Polska Sp. z o.o.

ul. Podleśna 83,

05 – 552 Łazy

Tel. 0 22 70 28 200

Fax 0 22 70 28 202

angelini@angelini.pl